Raad voor
het leefmilieu

BRUssel

De Raad voor
het Leefmilieu

Opgericht bij besluit van 15 maart 1990, de Raad voor het Leefmilieu is een gewestelijk Brussels adviesorgaan bevoegd voor het leefmilieu.

Het Comité van
Watergebruikers

Opgericht bij besluit van 24 april 2014, het Comité van Watergebruikers is een vaste werkgroep die binnen de Raad voor het Leefmilieu werd opgericht.

De adviezen
van de Raad
voor het Leefmilieu

De Raad heeft als taak om een gemotiveerd advies uit te brengen over alles onder gewestelijke bevoegdheid dat te maken heeft met het leefmilieu. 

Via het Comité van Watergebruikers dat binnen de Raad voor het Leefmilieu wordt opgericht, heeft de Raad als opdracht om, op eigen initiatief of op verzoek van de Regering of BRUGEL, een gemotiveerd advies uit te brengen over alle kwesties die betrekking hebben op het waterbeleid.

Hieronder vindt u de laatste adviezen opgesteld door de Raad voor het Leefmilieu en het Comité van Watergebruikers.