Het Comité voor watergebruikers werd geraadpleegd over dit ontwerp van methodologie.

Bij gebrek aan een voorzitter kan de Raad zich niet uitspraken over deze ontwerptekst.

Alle leden van de Raad voor het Leefmilieu werden geraadpleegd en het is op hun verzoek dat dit advies is aangenomen. Het vormt dus het officiële advies van de Raad voor het Leefmilieu en mag in geen geval als een gunstig advies worden beschouwd.