De leden van de Raad voor het Leefmilieu

De leden van de Raad voor het Leefmilieu

Voorzitter

SERGE KEMPENEERS

Ondervoorzitter

?

Van rechtswege lid 

CHRISTIAN PAQUET

Image hover effect image

Representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties

Image hover effect image
Gewestelijk Agentschap voor Netheid​

Image hover effect image
Brusselse overheidsdiensten​

Image hover effect image

Wateroperatoren en -actoren​

Image hover effect image

Wetenschappelijke bevoegdheden​

Image hover effect image

VZW die zich met het leefmilieu bezighouden​

Image hover effect image
Universitaire specialisten​

Image hover effect image
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Brusselse afdeling

Image hover effect image
Consumenten-organisaties ​

Image hover effect image

Vertegenwoordigers van de middenstand​

Effectieve leden: 

Benoit Dassy (Algemeen Christelijk Vakverbond)

Kobe Martens (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Yaël Huyse (Liberale Vakbond)

Laurent Schiltz, Camille Callens en Willem Van Veen (Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Christina Hosszu (Algemeen Christelijk Vakverbond)

? (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Patricia De Marchi (Liberale Vakbond)

Ischa Lambrechts, Hugues Kempeneers en Carine Lambert (Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel)

Effectieve leden: 

Mathieu Vrebosch en Olivier Bosteels (Net Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Sophie Stevens en Sophie Potakowski (Net Brussel)

Effectieve leden: 

Damien De Keyser (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer)

Angélique Dequick (Vivaqua)

Plaatsvervangende leden:

David Pireaux (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer)

Olivier Ragoen (Vivaqua)

Effectieve leden: 

Stéphanie D’Haenens (Inter Environnement Bruxelles)

Steyn Van Assche (Brusselse Raad voor het Leefmilieu)

Mathieu Bourgeois (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables)

Joëlle van den Berg (Réseau IDée)

Kelly De Leuze (GoodPlanet Belgium)

Plaatsvervangende leden:

Maud Marsin (Inter Environnement Bruxelles)

Piet Van Meerbeek (Brusselse Raad voor het Leefmilieu)

Benjamin Wilkin (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables)

Dominique Willemsens (Réseau IDée)

Jo Van Cauwenberge (GoodPlanet Belgium)

Effectieve leden: 

Pierre Vanderstraeten (Université Catholique de Louvain)

Marie-Françoise Godart (Université Libre de Bruxelles)

Filip Huyghe (Vrije Universiteit Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Pierre Defourny (Université Catholique de Louvain)

Wouter Achten (Université Libre de Bruxelles)

Tim Van de Voorde (Vrije Universiteit Brussel)

Effectieve leden: 

Philippe Boikete, Jos Raymenants en Grégory Matgen (Brulocalis)

Plaatsvervangende leden:

Patrick Lenaers, Anne Delvaux en Marie-Noëlle Stassart (Brulocalis)

Effectief lid: 

Sophie Heuskin (Union des Classes Moyennes)

Plaatsvervangend lid:

Clarisse Ramakers (Union des Classes Moyennes)