conseil_environnement_logo_RVB

RAAD VOOR HET LEEFMILIEU

BRUSSEL

De Raad

De Raad voor het Leefmilieu werd opgericht bij besluit van 15 maart 1990.

De Raad heeft 2 opdrachten: 

Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een andere instantie, een advies uitbrengen over alles onder gewestelijke bevoegdheid dat te maken heeft met het leefmilieu in de ruime betekenis van het woord.

Uiterlijk op 30 april een verslag over de werkzaamheden van het voorbije kalenderjaar voorleggen aan de Regering.

Samenstelling

De Raad voor het Leefmilieu is samengesteld uit 31 vaste leden (en hun plaatsvervangers) die alle segmenten van de samenleving vertegenwoordigen: verenigingen die zich bezighouden met milieubescherming of met de bescherming van de consumenten en de inwoners, universiteiten en onderzoekscentra, overheidsadministraties, werkgevers- en werknemersafgevaardigden. Deze unieke samenstelling binnen de adviesraden is een sterke troef om adviezen te kunnen uitbrengen met het oog op een veerkrachtigere wereld.

Voorzitter: Serge KEMPENEERS

Vice-Voorzitter: Jan HAEMERS

Van rechtswege lid: Christian PAQUET (BHRNB)

VZW's die zich bezighouden met het leefmilieu

5 effectieve-, 5 plaatsvervangende leden

Effectieve leden

Stéphanie D’Haenens (Inter Environnement Bruxelles)

Lieselotte Gevens (Brusselse Raad voor het Leefmilieu)

Mathieu Bourgeois (Energie Commune)

Joëlle van den Berg (Réseau IDée)

Kelly De Leuze (GoodPlanet Belgium)

Plaatsvervangende leden:

Maud Marsin (Inter Environnement Bruxelles)

Maya Maes (Brusselse Raad voor het Leefmilieu)

Benjamin Wilkin (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables)

Dominique Willemsens (Réseau IDée)

Jo Van Cauwenberge (GoodPlanet Belgium)

Gewestelijk Agentschap voor Netheid

2 effectieve-, 2 plaatsvervangende leden

Effectieve leden

Mathieu Vrebosch en Olivier Bosteels (Net Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Sophie Stevens en Sophie Potakowski (Net Brussel)

Specialisten van universiteiten

3 effectieve-, 3 plaatsvervangende leden

Effectieve leden

Pierre Vanderstraeten (Université Catholique de Louvain)

Marie-Françoise Godart (Université Libre de Bruxelles)

Filip Huyghe (Vrije Universiteit Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Pierre Defourny (Université Catholique de Louvain)

Wouter Achten (Université Libre de Bruxelles)

Tim Van de Voorde (Vrije Universiteit Brussel)

Milieudeskundigen

3 effectieve-, 3 plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van verbruiksorganisaties

3 effectieve-, 3 plaatsvervangende leden

Brulocalis

3 effectieve-, 3 plaatsvervangende leden

Effectieve leden

Philippe Boikete, Jos Raymenants en Grégory Matgen (Brulocalis)

Plaatsvervangende leden:

Patrick Lenaers, Anne Delvaux en Marie-Noëlle Stassart (Brulocalis)

Wateroperatoren

2 effectieve-, 2 plaatsvervangende leden

Effectieve leden: 

Damien De Keyser (Hydria)

Angélique Dequick (Vivaqua)

Plaatsvervangende leden:

David Pireaux (Hydria)

Olivier Ragoen (Vivaqua)

Brusselse overheidsdiensten

3 effectieve-, 3 plaatsvervangende leden

Effectieve leden:

Mathilde Berlanger (Perspective)

Emilie Vanhoestenberghe (Monuments et Sites)

Joëlle Vandevoorde (Brussel Mobiliteit)

Plaatsvervangende leden:

Sven Vercammen (Perspective)

Lorraine Valembois (Monuments et Sites)

Philippe Barette (Brussel Mobiliteit)

Representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties

6 effectieve-, 6 plaatsvervangende leden

Effectieve leden

Benoit Dassy (Algemeen Christelijk Vakverbond)

Kobe Martens (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Yaël Huyse (Liberale Vakbond)

Laurent Schiltz, Olivier Willocx en Willem Van Veen (Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel)

Plaatsvervangende leden:

Christina Hosszu (Algemeen Christelijk Vakverbond)

Jeanne Uwase (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Patricia De Marchi (Liberale Vakbond)

Marie Van Breusegem, Aymé Argeles en Carine Lambert (Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel)

Vertegenwoordiging van de middenstand

1 effectief-, 1 plaatsvervangend lid

Effectief lid

Sophie Heuskin (Union des Classes Moyennes)

Plaatsvervangend lid:

Silvia Doga (Union des Classes Moyennes)