Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

1. INLEIDING

Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier alle nodige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Communicatiedienst van de Raad voor het Leefmilieu, hierna de Raad genoemd, te verstrekken.

Aangezien het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu administratief en logistiek wordt aangestuurd door Brupartners, vervult deze laatste de rol van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. VERANTWOORDELIJKE VERWERKING GEGEVENS

Adres maatschappelijke zetel
Brupartners
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel

BTWnummer: BE253777437
Ondernemingsnummer: 0253.777.437
Rechtsvorm: Autonome bestuurinstelling
Contact e-mailadres: dpo@brupartners.brussels

 

3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Voor de verzending van verschillende communicaties en publicaties en de vacatures, gebruikt de Raad de volgende gegevens:

  • Contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, organisatie, functie);
  • Gegevens met betrekking tot uw voorkeuren wanneer u gebruik maakt van het inschrijvingsformulier voor de publicaties van de Raad (taal, inschrijving voor de Nieuwsbrief).

Wij voeren deze verwerkingen uit op basis van uw toestemming.

Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en (re)marketingdoeleinden (zie cookies).

De Raad kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers en de website te beschermen tegen computeraanvallen.

 

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS? 

De verzamelde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • De vacatures versturen
  • De “Nieuwsbrief van de Raad voor het Leefmilieu” versturen

 

5. AAN WIE WORDEN DEZE GEGEVENS DOORGEGEVEN? 

Behalve de elektronische opslag en overdracht van uw gegevens door onze onderaannemer (CIBG), worden deze gegevens niet buiten het Secretariaat van de Raad om doorgegeven, noch buiten de Europese gemeenschap verwerkt.

 

6. HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS? 

Wij bewaren uw gegevens totdat u de wens te kennen geeft niet langer in de database te worden opgenomen en/of geen publicaties van de Raad voor het Leefmilieu meer te ontvangen.

 

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De Raad heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Raad aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ?

De wet geeft u de toestemming om:

  • Duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen;
  • Een correctie van uw gegevens te vragen;
  • Een kopie van de gegevens te verkrijgen;
  • De verwijdering van de gegevens te vragen, voor zover er geen verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren;
  • De opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering) te vragen;
  • Uw toestemming in te trekken om uw gegevens in de toekomst te verwerken.

Voor al deze vragen kunt u een e-mail naar info@rlbhg.brussels versturen.

 

9. MEER INFORMATIE OF KLACHT INDIENEN

Voor al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsafgevaardigde van Brupartners:

Per e-mail: dpo@brupartners.brussels

Per briefwisseling: Gegevensbeschermingsafgevaardigde

Brupartners
Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

10. WIJZIGING PRIVACYBELEID 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. 

Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

 

11. GOEDKEURING

Op 5 december 2022 heeft de Directie van Brupartners de inhoud van deze informatie bekrachtigd.