Toegankelijkheidsverklaring

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Niet conform

Niet-toegankelijke inhoud:

Deze website werd niet aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van toegankelijkheid aangezien er binnenkort een vernieuwing van de website voorzien is. Deze volledige herziening van de website zal rekening houden met de toegankelijkheidsrichtlijnen, maar is nog niet van start gegaan door gebrek aan financiële en menselijke middelen.

Hier zijn de elementen waarmee rekening zal gehouden worden bij de vernieuwing van de website:

  • Technische toegankelijkheid (broncode)
  • Visuele toegankelijkheid (kleurencontrast)
  • Toegankelijkheid van de administratieve documenten (Word, Excel, pdf)
  • Toegankelijkheid van redactionele aard

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

09/07/2020

Feedback en contactgegevens

Aarzel niet de Raad voor het Leefmilieu te contacteren indien u vragen heeft over de toegankelijkheid van de website.

Adres:  
Raad voor het Leefmilieu en Comité van watergebruikers
Boulevard Bischoffsheim 26
1000 Brussel

E-mail:  info@cerbc.brussels

Tel.: 02/205.68.73

Contactpersonen:
Amélie Nassaux (Secretaris van de Raad)
Emilie Chaudoir (administratieve assistente)