De Raad voor het Leefmilieu is op zoek naar een Vice-Voorzit(s)ter!